head


En tværkirkelig forening / A cross-church association
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship International in Denmark)
(Tidligere / Previous: www.fgbmfi.dk )

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)


Full Gospel Business's Facebookside KLIK HER

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 18.06.. 2024
Hvem vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2021
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. .Sept. 2020
Kvindelige
medlemmer

Opdateret
08.09. 2017
Vidnesbyrd 
Opdateret
21.01. 2024
Ny udgave
Børge & Gerda


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
31.05. 2024

Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
Opdateret
29.09. 2018
"Nødråbet"
Et poetisk
digt 
Støt os
evt. også med
skattefradrag
Befri
fanger
Regnskaber
Nyhedsbreve
Referater

Opdateret
01.01. 2024
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger

Opdateret
29.07. 2020
Bøger og
matrialer
Opdateret
29.01. 2024
Ny bog
Tilbage
fra døden
Opdateret
20.10. 2018
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek denne side, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark

BØGER OG MATRIALER

Se også andre slags bøger samt links til kristne bogshops på Evangeliser Nu
KLIK HER 

Se også gaveartikler og materialer på Evangeliser nu 
KLIK HER 

Se også billeder med skriftsteder på Evangeliser nu 
KLIK HER 


Klik på billedet for
at læse bagsiden

Tilføjet d. 25.11. 2017
En bog af Niels Peter Finne også kendt som "Den syngende politimand"
Bogtitel: "Jamen...Skal jeg dø - nu?". Den handler om 26 af Guds Undere, som han har været impliceret i.
ET af dem var -mod høje odds - AT han OVERLEVEDE. 
Kan bestille på hans hjemmeside Full Gospel Produktion FGP KLIK HER 
Den koster kr. 200,- + evt. forsendelse.

Den kan også købes hos os, da vi har købt et parti af Niels Peter
for at hjælpe ham, så han kunne betale for første oplag.
Kontakt Børge Laustsen Tlf. 30 32 12 01 eller Email: KLIK HER  


Demos Shakarian´s bøger
(Stifteren af FGBMFI)
Disse bøger bruger vi stadigvæk trods vores navneskift.

  ALLE BØGER OG HÆFTER herunder ER GRATIS, da en sponsor har "betalt" for dem.
Der skal kun betales for forsendelse
  Bestilling:
Kontakt Børge Laustsen Tlf. 30 32 12 01 eller Email: KLIK HER
Det lykkeligste folk på jorden
Det er en bog, som kan fremkalde både latter og gråd. Din tro vil blive styrket, når du læser om: Demos Sharakians kurmageri til den 15-årige Rose Gabrielian - på armensk facon.
Hans overvejelser og profetier, der umiddelbart ingen mening er i.
Hvordan han klarede økonomiske kriser, alt imens han søgte Guds vilje med sit liv.
Bogen er samtidig beretningen om, hvordan FGBMFI kom til verden samt historien om, hvordan hans familie i
år ca. 1900 undgik den tyrkiske massakre i Armenien, ved at der kom en profeti fra en "barneprofet." De flygtede samme med flere til Amerika, og undgik dermed massakreen

Lyt til bogen med mere på engelsk KLIK HER 
Bog-lydfilen kan også sendes som en CD - også på engelsk

Listen to the book and more in English CLICK HERE 
The book-audio can also be sent as a CD (in English)
En ny bølge af vækkelse i din økonomi
Der er mange misforståelser omkring forudsætningen for den magt og autoritet, som Gud har givet kristne, herunder ikke mindst i forholdet til penge.
I dette hæfte påvises, at det altafgørende er vort hjertes stilling ind for Gud. At han må have første prioritet på ALLE områder i vort liv.
Gud ønsker at velsigne, så vi kan være en velsignelsse for andre. Sådan lød Hans pagt med Abraham, og den gælder også for os i dag.
Dette budskab har stor aktualitet, hvor der spredes megen vildledende lære - inspireret af orientalske, hedenske religioner - om, hvordan vore behov dækkes.
Se Guds Herlighed
Hæftet er et kald til alle kristne om at leve et liv i Hellighed. Det vil medføre, at Guds overvældende herlighed vil virke gennem vore menigheder og dernæst ud over hele verden.
Visionen er, at vi snart skal komme til at opleve en større intensitet i Guds herlighed, hvor Han giver os sin fred, glæde og herlighed.
Det der rører Guds hjerte og får Ham til at udgyde sin herlighed er, at vi lader os rense i Jesu blod og ydmygt tjener Ham, idet vi lever et liv i renhed - som Han har befalet os.
Ved at åbne dit hjerte herfor vil du opdage, at der er et guddommeligt mønster bag Guds herlighed, som viser sig i både Det gamle og Det nye Testamente
Den højeste Dimision
Demos fortæller om, hvem han tror vi i denne endetids-generation vil komme til at opleve som Guds salvede folk; hvordan disse bliver beredt til tjeneste, og hvordan de vil komme til at vandre i stor kraft for at Guds vilje kan åbenbares før Jesu genkomst.
Der fortælles også om en stor åbenbaring, en hel ny dimiension - så mægtig, så fantastisk, at den kaldes for "Den højeste Dimension".
Når et menneske når frem til denne dimension, vil det blive i stand til at udføre mere end en hel hær af almindelige kristne soldater.
Fra vintræet til grenene flyder Guddommeligt liv
Mere end noget andet Demos har skrevet, fortæller dette hæfte om, hvordan Gud giver os det utrolige privilegium at kunne vandre i et personligt og intimt fællesskab med Ham. Det er en hellig enhed med Gud, og når din ånd begynder at gribe det, vil det forvandle dit liv og revolutionere den måde, du træffer beslutninger angående dine forretninger og dit privatliv.
Bogen er "født" frem gennem vedvarende bøn, lang tids faste, modgang og stærke angreb i Demos's eget liv, men Gud gav ham en ny fylde af fred, en fred der var uberørt af, hvor hektiske de ydre omstændigheder kunne være.
Kom lad os ophøje Ham
Hæftet er inspireret af en vision/syn Demos fik under bøn, hvor han så Stefanus (som fik den ære at blive kirkens første martyr), mens han prædikede, bad og hen til det sidste oplevede steningen, som førte til hans død. Synet var så virkeligt og livagtigt, som om Demos selv var tilstede.
Hæftet fortæller det fulde mål for, hvad Gud har til hensigt med sit folk i endetiden; et kald om at løfte vore hoveder mod himlen og se Jesus sidde ved Faderens højre hånd og til at ophøje Ham af hele vort hjerte. Vi vil erfare, at jo mere vi retter vort blik mod Jesus i det himmelske, desto mere vil vi modtage af Hans velsignelse, salvelse og åbenbaringer.
ALLE BØGER OG HÆFTER ER GRATIS, da en sponsor har "betalt" for dem.
Der skal kun betales for forsendelse
  Bestilling: Kontakt Børge Laustsen Tlf. 30 32 12 01 eller Email: KLIK HER
 

 

  Se billederne i stor format
klik på billedet
Andre bøger
Voice - Særnummer (Danske vidnesbyrd)
Ikke blot ude i den store verden, men også herhjemmer sker der store mirakler. De største mirakler er når Gud forvandler mennesker og giver dem et helt nyt liv. Gennem FGBMFI, Kristne forretningsmænds virke har mange mennesker oplevet denne forvandling og erfaret et så nært fællesskab med Gud gennem hans søn, Jesus Kristus, som få troede muligt i dette jordiske liv. Denne bog er en samlig af autentiske, danske beretninger, taget fra FGBMFI´s blad VOICE over en længere årrække.
Beretningerne taler deres tydelige sprog om, at et liv med Gud er muligt for enhver, der søger det. Også for dig, der læser dette
Hvad nu - efter jeg er blevet kristen?
Et meget velegnet lille hæfte som en velkomsdthilsen til mennesker, der er blevet kristne.
Hæftet indeholder nogle vigtige kensgerninger om livet i Kristus og nogle gode råd om nødvendige aktiviteter for det åndelige liv.
Skrifthenvisninger
En værdifuld samlig skrifthenvisninger ordnet alfabetisk efter nogle væsentlige eksistensspørgsmål. Velegnet til brug ved sjælesorg og samtale.
Karsten Krath-Andersen: Pas på din Frihed
Bogen er en selvbiografi af Karstens liv med misbrug af både alkohol og stoffer. Misbruget førte ham ud i kriminalitet og hans helbred blev helt nedbrudt. En dag mødte han Jesu kærlighed, og det blev hans vej ud af misbruget. I dag fortæller forfatteren rundt om i skolernes store klasserum om sit liv, for derved at hjælpe andre unge til at undgå misbrug og i stedet søge et godt liv. Bogen blev ved udgivelsen støttet af undervisningsministeriet og er særdelse velegnet til skolernes undervisning i misbrugsproblemer.

Bogen er ved at være udsolgt her i 2021, men kan lånes på bibliotekerne
KLIK HER til bibliotekssiden

Karsten Krath-Andersen: Hverdagsvisdom
Det er en bog specielt til dem, som er mellem 13 og 30 år. Den er blevet til på opfordring om at lave noget godt, smukt og positivt, så man får lyst til at leve livet.
Bogen indeholder nogle klare, enkle grundholdninger, vejledninger og opmuntringer, for at læseren kan få et godt liv i sin hverdag.
Bogen handler om venskab, forelskelse, parforhold, familieliv, arbejde, autoriteter, musik, ansvar, moral og mål med livet.
Bogen er skrevet ud fra forfatterens egne erfaringer og kontakt med andre, hvoraf nogle også har bidraget til bogen

Den har vi stadig flere af.
Magasinet - I
Med Karsten Krath-Andersen som redaktør fortæller 14 tidligere misbruger, hvordan de er kommet ud af en eller anden form for misbrug.
Fælles for de fleste er, at de har fået et godt liv med indhold.
Man kan godt kalde fortællingerne for "solstrålehistorier", hvor der først er en masse elendighed, men hvor det til sidst ender lykkeligt. Det kan måske lyde, som om det er let at blive fri af misbrug, og det er det måske også for nogen, men oftest har der været kampe og fristelser, der må siges nej til.
Alle bidragyderne har med deres fortælling ønsket at advare mod misbrug.

Den har vi stadig flere af.
Tunde Bolanta: Guds kald til tjeneste
Tunde Bolanta er leder af et lokalt menighedscenter i Nigeria, men har også kendt et kald fra Gud til at opmuntre Herrens unge tjenere. Han er velkendt i Danmark, hvor han ofte har holdt møder i forskellige kirkesamfund.
Hæftet er en praktisk håndbog, som giver svar på de almindelige spørgsmål, som en kaldet person og mange andre troende måtte have omkring tjenestegaverne.
Bogen har derfor et budskab til alle kristne.
 

ALLE BØGER OG HÆFTER ER GRATIS, da en sponsor har "betalt" for dem.
Der skal kun betales for forsendelse
  Bestilling:
Kontakt Børge Laustsen Tlf. 30 32 12 01 eller Email: KLIK HER

Voice - et blad sprængtfyldt med vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort for
mennesker igennem Jesus Kristus '
Perfekt til evangelisation - Del dem ud.
Når Gud kan gøre det, han har gjort for dem i bladet - hvad kan han så ikke gøre for DIG og andre.

  Se billederne i stor format
klik på billedet
Materialer
Opdateret 04-06. 2017
Pris i DKkr.
 
Medlems-materialer
 
  Medlems-emblem (Kun for medlemmer)
Dette emblem er udgået pga. vores navneskift
Der arbejdes på at lave et nyt.
Kr. 
  FGBMFIsticker
Denne selvklæbende sticker  er udgået pga. vores navneskift
Der arbejdes på at lave et nyt.
Kr.
 


Se også andre slags bøger samt links til kristne bogshops på Evangeliser Nu

KLIK HER 

Se også gaveartikler og materialer på Evangeliser nu
KLIK HER

Se også billeder med skriftsteder på Evangeliser nu
KLIK HER