head


En tværkirkelig forening / A cross-church association
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship International in Denmark)

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 05.12.  2023
Hvem vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2021
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. .Sept. 2020
Kvindelige
medlemmer

Opdateret
08.09. 2017
Vidnesbyrd 
Opdateret
01.02. 2017


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
13.05. 2023

Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
Opdateret
29.09. 2018
På cykel
fra Norge
til Spanien
Opdateret 16.09. 2015
"Nødråbet"
Et poetisk
digt af
Børge Laustsen
Støt os
evt. også med
skattefradrag
Befri
fanger
Nyhedsbreve
og referater

Opdateret
13.07. 2018
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger

Opdateret
29.07. 2020
Bøger og
matrialer
Opdateret
25.11. 2017
Ny bog
Tilbage
fra døden
Opdateret
20.10. 2018
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek denne side, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark

Nyhedsbrev
December 2010
Ny landsledelse pr 01.01. 2013
Se nederst her på sidenHvad gør vi i FGB-DK
af Per Schmidt Sørensen – Tidligere Landsformand

Side 1

Guds rige, som er midt iblandt os, sammenlignes i Jesu lignelser med sædekorn, sennepsfrø, salt, surdej osv. Sædekorn og sennepsfrø har livskraft i sig til at spire, slå rod og blive til en plante, der kan bære nye frø. Saltets og surdejens egenskaber er at gennemsyre. Salt og surdej virker indefra. Guds ord og Guds ånd er som et frø og som en surdej. Der skabes nyt liv, og det nye liv bliver gennemsyret. Det er vores opgave som kristne at så sennepsfrø, at forkynde Guds ord til omvendelse, tro og efterfølgelse.
Sennepsfrøet har den egenskab, at det kan ligge i jorden i mange år. Når det får lys og varme nok, spirer det. Et hvedekorn dør, når det ligger i jorden - også selv om det ikke spirer. Et sennepsfrø er et oliefrø. Det særlige ved et oliefrø er, at det kan ligge i jorden i mange år uden at spire og uden at dø. Først når det får de rigtige forhold, hvor solens lys og varme kan kalde livet frem, spirer det og bliver til nyt liv. Guds rige i verden udbredes gennem forkyndelsen af Guds ord og sakramenternes forvaltning - gennem nådemidlerne. Det kan være skjult i mange år. Skjult i et folk. Skjult i menneskehjerter. Når Guds Ånds milde og varme vinde når hjerterne, kan troens liv pludselig spire og vokse frem.

 

Side 2

Som medarbejdere i Guds rige skal vi så sæden og forkynde Guds ord. Vi skal gøre det i tillid til, at Gud har lagt livet ned i sennepsfrøet. Og vi skal gøre det i tillid til, at Gud våger over sit ord og kalder livet frem af det i sin time.

Det har været FGBMFIs opgave at så sennepsfrøet, at vidne og fortælle Guds ord til omvendelse, tro og efterfølgelse.
Det har været vores opgave at være med til at så sæden og være med til at skabe vilkår, så sæden kan vokse og bære frugt.

Vore møder og tilstedeværelse ved forskellige arrangementer har haft sin betydning.

Mange forskellige rammer og arbejdsmodeller har været brugt. Og der vil sikkert i fremtiden komme nye rammer og nye måder at udbrede Guds rige på – at så sennepsfrøet.

Rammer og måder må altid være i forandring og fornyelse, mens indholdet - sennepsfrøet – altid må være det samme.

 

Side 3

FGBMFIs formål er:

VI VIL:
Nå alle mænd:
der ikke kender Jesus som deres personlige frelser.
Opbygge alle mænd: til at leve deres liv i det fulde evangelium og i Helligåndens kraft.
Styrke fællesskabet: mellem de forskellige grene i Jesus Kristi Legeme (på tværs af alle kirkesamfund)
VI VIL IKKE: være en menighed.
Delvision: også at have en arbejdsgren, der specielt når erhvervsledere.

Den nye model for FGBMFI i Danmark, som blev vedtaget på landsmødet i Odense – er et eksempel på, hvordan vores rammer og måde at gøre tingene på, er i forandring og fornyelse.

FGBMFI i Danmark har fået en mere flad struktur, set med organisatoriske øjne. Dog har dette ikke nogen særlig indflydelse på den måde, hvorpå den enkelte afdeling udfører sit hverv.

Bestyrelsen har taget hul på et meget vigtigt stykke arbejde, nemlig at arbejde med forandring og fornyelse uden at indholdet ændres. Det er vigtigt at få klar-lagt vores stærke sider og vores svage sider. Når vi har dette overblik, kan vi arbejde målrettet, og gøre FGBMFI endnu stærkere ved at forbedre vores svage sider.

 

Side 4

Vi har også arbejdet med, hvordan FGBMFI opfattes i verden omkring os. Hvad er det kristne ser af indre billeder, når de høre navnet FGBMFI, og ved andre kristne, (som ikke er en del af vores fællesskab), hvad FGBMFI er ?
Hvordan får vi overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør?
Hvor har vi ansvar i forhold til samarbejde med andre kristne netværk? Svarene på alle sådanne spørgsmål sætter os i stand til, under Helligåndens ledelse – at få sat en fornyel-sesproces i gang. At få vores rammer på plads i
forhold til verden omkring os, så det er nemt og enkelt for den enkelte afdeling at forklare sig. Og ikke nok med dette – men at alle afdelinger har samme udmeldinger, så vi ikke bidrager til signalforvirring”.  
Lørdag den 17. april 2010 blev jeg valgt til formand for FGBMFI i Danmark.
I tiden op til landsmødet og ikke mindst i tiden efter valget, har jeg brugt meget tid inde for Herren i bøn. Jeg har haft mange spørgsmål til Herren om arbejdet i FGBMFI. Og jeg har haft usikkerhed om de evner, Herren har givet mig - og om mine kompetencer er tilstrækkelige. Det er altid svært at overtage et sådant ”embede” og ikke mindst efter Hugo Martinussen, som har været en god og fremragende præsident i mange år. Heldigvis består bestyrelsen i dag af mænd med stor erfaring i FGBMFI arbejdet, så jeg har på ingen måde oplevet at stå alene – men har altid kunnet få et godt, kvalificeret råd, når dette var nødvendigt. Det skal I alle have mange tak for.

Side 5

I mit bønnefællesskab med Herren om arbejdet i FGBMFI har jeg fået lagt et særligt budskab på mit hjerte. Der er måske ikke så meget nyt i det, og det er ikke en skjult åndelig sandhed.
Men jeg mærker en form for bedrøvelse i Herrens nærhed, når Han bringer budskabet frem til mit hjerte.

Budskabet er: ”Glem ikke Helligåndens dåb på jeres møder”
Jeg ved ikke hvordan du har det med Helligåndens dåb, men Herren længes virkelig efter mennesker, der er sat i brand af Helligånden.

Et af vores formål i FGBMFI er netop at hjælpe troende til at blive døbt med Helligånden og vokse åndeligt. Spørgsmålet er blot: Giver vi mulighed for dette?  Jeg er sikker på, at det gør vi, og jeg ved at Helligånden er til stede på vores møder.

Mange mennesker har virkelig haft en personlig berøring af Helligånden på vores møder, og oplevet store ting med Herren. Budskabet er : ”Bliv ved med det”, ”Glem det ikke”.

 

Side 6

Jeg vil opfordre dig til at deltage i vores møder, og har du overskud til det – så bliv en del af vores arbejde. Vi kan ikke blive nok medarbejdere, der sår frø i vores land. Danmark har brug for at vågne op, og komme tilbage til den første kærlighed igen. Der er rigtig mange som gør et stort stykke arbejde med at så frø. Alle disse mennesker har brug for omsorg og en Helligåndens berøring for at få fornyet kræfter, så de ikke bliver trætte.

Lad FGBMFI være det mødested hvor forretningsmanden, håndværkeren, tandlægen, kontormanden og alle andre kan mødes i frihed og blive fornyet.

Gud velsigne dig, min ven, i det nye år, som kommer, og lad Guds ord inspireret af Helligåndens vind føre dig ad nye veje i 2011.

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle !

Per Schmidt Sørensen

 

Voicebladet
af Børge Laustsen

Da vi ikke længere udgiver vores vidnesbyrdsblad, Voice, pga. manglende resurser, har vi dette opråb:
Er der nogle, der kan tage denne opgave op? Opgaven består af:
Skaffe danske vidnesbyrd – Oversætte engelsk-sprogede vidnesbyrd – Layout i program – Kommunikation med den amerikanske Voice-ansvarlige samt trykkeri i Ungarn - Forsendelse af bladet til medlemmer og abonnementer.

Der kan godt være flere, der i samarbejde udfører de forskellige opgaver.

Er du / I interesseret, så kontakt
Hugo Martinussen tlf.
97 15 64 56.

 

Hjemmesiden www.fullgospel.dk
af Børge Laustsen

Vores hjemmeside har fået nyt udseende.
Der er mange spændende ting at finde der, og der er også kommet nye tiltag. Deriblandt vidnesbyrd både på skrift og på videoer. Desuden er der også videoer med Henrik Csizmadia’s undervisning og vidnesbyrd med emnet ”Befri Fanger”. Henrik har også skrevet en bog om emnet, og som kan bestilles på hjemmesiden www.befrifanger.dk
Desuden er der sider med ”Hvem vi er”, ”Vores vision og missions formål”,Tilbage fra døden”, en side, hvor du kan bede om forbøn, side med bogsalg og DVD-salg og nogle få sider på engelsk og meget mere.

Klik videre og udforsk selv.

Økonomi
Af Freddy Hansen og Børge Laustsen

Landskassen OK, men de to københavnske afdelinger har problemer.

Storkøbenhavns Afd.´s kaffemøder hviler i sig selv, men middagsmøderne giver dundrende underskud.
Normalt ligger underskuddet på omkring  kr. 1100,-, som normalt bliver dækket ind af sponsorer, men det sidste havde over kr. 5000,- i underskud. En af år- sagerne er, at mange har tilmeldt sig uden at komme, men afdelingen skal betale for dem alligevel til restauranten, hvor det afholdes.
Desuden har begge afdelinger oplevet, at folk til møderne har lagt mindre i kollekten/offerskålen end de plejer. Dette skyldes sandsynligvis finanskrisen, hvorfor Vestegnen Afd.’s møder hele 2010 hver gang har givet underskud og drænet kapitalen.

Derfor vil vi opfordre jer til at bede for os, men også samtidig støtte os økonomisk både på møderne, men også ved at sponsorere os med pengegaver.

 

Pengegaverne kan sendes til:

Vestegnen Afd. v/ Børge Laustsen, Gildbrovej 14, 2.tv. 2635 Ishøj eller bankoverførsel:
Danske Bank reg.nr. 3326 kontonr. 2390464870

Storkøbenhavns Afd. v/Freddy Hansen, Sortemosevej  29, 2730 Herlev eller bankoverførsel til:
Danske Bank reg.nr. 5151 kontonr. 3076229


Landskassen 
Bank reg.nr. 7184 kontonr. 1010219


Husk at skrive f.eks. Støtte til FGB-DKog afd.s navn

På forhånd tak

Aktiviteter på Fyn
Af Per Schmidt Sørensen


FGBMFI Fyn 
Afdelingen er nedlagt

 

International
Af Hugo
Martinussen

I november deltog Mary og Hugo Martinussen i det kombinerede European Council møde og Irsk National Convention.

 
Det var en rigtig god oplevelse.  Der var ca. 300 med til konferencen, som var en rigtig FGBMFI konference med masser af personlige vidnesbyrd og rigtig gode talere. Blandt vidnesbyrdene var der to fra unge kriminelle drenge, som havde været i fængsel flere gange, men som havde været gennem Teen Challenges genopretningsprogram, og nu havde givet deres liv til Jesus. Der var faktisk ret mange unge mennesker med, og det lover godt for fremtiden. Der var også mange i en "moden" alder, men også her var "mellem-generationen" underrepræsenteret.
Mødet i European Council havde alvorlige emner til overvejelse, men det var godt at opleve, at der var harmoni mellem de europæiske nationer.

Hovedanliggendet var de vedtægtsændinger, der som en konklusion på udviklingen de senere år, var blevet vedtaget på dette års Verdenskonvent. Ændringerne går overordnet ud på, at beslutninger i altovervejende grad koncentreres hos det Internationale, hvilket ikke forekommer at være i overensstemmelse med den vision, der blev givet til Demos, for som beskrevet i "En ny bølge af vækkelse" ønskede Gud ikke en central organisation men små enheder. 

 

Både fra Europa og fra Nigeria (som med 2.000 afdelinger og 90.000 medlemmer er en vigtig nation for FGBMFI) var der forud for vedtagelsen gjort indsigelser, men de blev ikke hverken kommenteret eller taget i betragtning.  I mødet deltog to repræsentanter for FGBMFI i Nigeria for at fortælle om deres overvejelser. Der er bestræbelser i gang for at få vedtægtsændringerne revurderet.

Det er tidligere besluttet, at det europæiske fysiske kontor nedlægges, hvilket er ved at ske. Len Brookes, som har arbejdet for FGBMFI Europe i 25 år og udført et stort arbejde, går på pension 1.4.2011, men vil gerne arbejde ulønnet i det omfang, det ønskes og hans helbred tillader det.  Han har netop været gennem en kræftbehandling, men har det tilsyneladende godt nu. European Council satser på at holde sine møder rundt omkring i de enkelte europæiske lande og har i øvrigt gjort det de sidste par år. FGBMFI har fortsat en gæld på ca. 28.000 €, ikke betalt løn til Len, som European Council føler sig moralsk ansvarlig over for. Det var til dette formål, at vi fra Danmark på generalforsamlingen besluttede at betale 1.000€ ekstra i år, hvilket er sket.

Det var meget opmuntrende at deltage i og opleve det internationale fællesskab, som altid har været meget berigende.

Med venlig hilsen
Hugo Martinussen

 


Landsledelsen
Per Schmidt Sørensen har i sidste halvår af 2012 meddelt, at han fratræder som landsformand,
hvorfor den resternede landledelse har indsat Børge Laustsen som ny landsformand

Formand  Børge Laustsen (Vestegnen afd.)
Kasser Hugo Martinussen 
Sekretær Børge Laustsen (Vestegnen afd.)
Medlem Alex Pedersen (Storkøbenhavns afd.)
Medlem David Demandt (Storkøbenhavns afd.)
Medlem .