head


Full Gospel Business
En tværkirkelig forening / A cross-church association
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship International in Denmark)

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 02.10.  2023
Hvem vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2021
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. .Sept. 2020
Kvindelige
medlemmer

Opdateret
08.09. 2017
Vidnesbyrd 
Opdateret
01.02. 2017


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
13.05. 2023

Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
Opdateret
29.09. 2018
På cykel
fra Norge
til Spanien
Opdateret 16.09. 2015
"Nødråbet"
Et poetisk
digt af
Børge Laustsen
Støt os og få skatte- fradrag og/eller
bliv medlem
Opdateret
31.08. 2023
Befri
fanger
Nyhedsbreve
og referater

Opdateret
13.07. 2018
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger

Opdateret
29.07. 2020
Bøger og
matrialer
Opdateret
25.11. 2017
Ny bog
Tilbage
fra døden
Opdateret
20.10. 2018
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek disse sider, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark  og Evangelize Now Europe 
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark

Tilbage til
døden
forside
Daniel
Ekechukva
Side 1
Daniel 
Ekechukwa
side 2
Opdateret
05.04. 2018
Buddhist
munk
Tilføjet
04.04.2018
Oluf
Borremark
Frelse
og dom
Lazarus

"Den rige mand og Lazerus"
En lignelse, som Jesus fortalte.
(Lukas Evangeliet, kapitel 16, vers 19-31)

Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazerus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.. »Fader Abraham!« råbte han, »forbarm dig over mig og send Lazerus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer.« Men Abraham svarede: »Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazerus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra.« Da sagde han: »Så beder jeg, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested.« Men Abraham svarede: »De har Moses og profeterne, dem kan de høre.« »Nej, Fader Abraham!« sagde han, »men kommer der en fra de døde, vil de omvende sig.« Abraham svarede: »Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«

Læs også andre skriftsteder, hvor Jesus udtaler sig om helvedet og fortabelsen.
Andre udtalelser

 

Den kristne ugeavis "Udfordringens"
leder fra den 14.04. 2002


Den riges mands bøn

En alvorlig advarsel

Netop som vi i påsken har hørt om de tvivlende disciple
og de skrækkelige farisæere, som benægtede at Jesus var
opstået, kan Udfordringen i dag (14.02.02) bringe historien
om en anden mand, der er opstået fra de døde. Tror du så på det.....?

Af redaktør Henri Nissen

Da jeg fortalte en kristen ven om opstandelsen i Nigeria, var han dybt tvivlende og fandt på alle mulige undskyldninger og bortforklaringer.........
Jeg følte mig ret magtesløs, men tænkte, at sådan har Maria Magdalene haft det, da hun forsøgte at overbevise disciplene om, at hun havde set Jesus i live ude i gravhaven. Ingen ville tro hende. De blev nærmest forargede,
For os er Jesu opstandelse ikke det store trosspring, som det var for de første kristne. For vi har årtusinders tradition, der bekræfter opstandelsen. Og når man først begynder at tro, så opdager man jo også personligt, at Han er der.

Da den døde i Nigeria kom tilbage til livet, fortalte han, hvad han havde set: Et ubeskrivelige skønt sted - og et andet sted, hvor mennesker bitterligt fortrød deres liv. Her sad f.eks. en præst, der havde stjålet fra kirken og råbte forgæves, at han ville betale tilbage..... Men for sent.
Den døde fik af to engle besked på at give sin generation en sidste advarsel. Han skulle være svaret på den rige mands bøn.
Læs beretningen: Klik Her

Vi snakker normalt ikke om Helvede. Det er ikke så populært. Men hverken vi eller verden kan tie det ihjel. Jesus advarede ofte selv imod det, og ingen liberal lykke-teologi kan afskaffe det.
Lad os ikke lukke øjnene for risikoen, men tage imod Guds redning, mens vi endnu kan.

Så er det nu.

Så er det nu, du skal spørge dig selv: Hvor kommer jeg hen, når jeg dør? Tænk nu, hvis det er sandt, hvad der står i bibelen, og hvad hvis det, de døde og genopståede fra Nigeria og Burma har berettet, er sandt? Tør jeg tage chancen?

Vil DU lade dig overbevise, nu da der er kommet nogen tilbage fra de døde for at advarer DIG
?????????????????????????????????????????????
Hvis du vil vide, hvordan du frelses, klik ind på siden
"et personligt møde med Jesus"

Læs også andre skriftsteder, hvor Jesus udtaler sig om helvedet og fortabelsen.
Andre udtalelser